Les organitzacions, cada vegada més, utilitzen la tecnologia del núvol per guardar-hi els seus arxius, tot i així es manté la necessitat de fer còpies de seguretat d’aquella informació que es guarda en els servidors físics que tenen el sistema operatiu IBM AIX i Oracle Solaris. A Escuda fem una recerca constant de les millors solucions que s’ofereixen en aquest camp, en aquest sentit la firma Veeam ha fet un nou pas desenvolupant Agents AIX i Solaris. Aquest nou producte avança en l’objectiu de fer còpies de seguretat tant de la informació guardada en màquines virtuals com, també, de la informació que hi ha guardada en màquines físiques de sistemes empresarials AIX i Solaris.

Ara més que mai, Veeam ofereix una solució integral que permet deixar enrere les solucions de backup tradicionals, una plataforma de protecció i hiperdisponibilitat que assegura que les dades allotjades en qualsevol de les aplicacions i sistemes existents en el seu entorn empresarial no es perdin.

Aquesta versió ofereix als clients les següents prestacions:

  • Realització de backups i restauracions a nivell d’arxiu del sistema operatiu d’IBM AIX i Oracle Solaris, això permet a les empreses mantenir la disponibilitat, restaurant ràpidament un sistema físic corrupte, malmès o perdut en el mateix hardware o en un de diferent.
  • Executar migracions de servidors des d’un hardware antic, nou o diferent – En qualsevol d’aquestes situacions, un cop s’ha restaurat el sistema, els administradors poden restaurar les aplicacions utilitzant les eines de restauració específiques de les aplicacions.

Les característiques que ofereix aquest producte garanteixen una major seguretat en la protecció de les dades de les infraestructures locals i multicloud, oferint més confiança als seus clients i convertint la seva empresa en una organització més competitiva.

Si vols més informació sobre els avantatges i prestacions d’aquest producte pots contactar amb Escuda a través del correu electrònic escuda@escuda.cat o trucant al 931 931 848.