Cada dia ens assabentem de nous riscos en seguretat que amenacen, i de quina manera, les nostres dades. Tant se val si son dades personals, de les nostres feines o d’empreses. El resultat de caure en qualsevol d’aquests atacs te el mateix resultat: la pèrdua de les nostres dades.

Perdre accés a les nostres dades podria ser de lluny el pitjor dels escenaris als que una persona o empresa s’hauria d’enfrontar. Un problema com aquest no es solucionar pintant de nou, canviant d’oficina o comprant un nou disc o un nou ordinador per a substituir l’avariat. Si pel motiu que sigui perds  dades personals o d’empresa la única solució es que disposis d’una copia de seguretat, sigui on sigui però accessible després del desastre amb la finalitat de que es pugui efectuar la restauració.

Per tal d’il·lustrar una mica el tema que estem tractant sovint comentem als nostres clients un parell d’afirmacions que corren per la xarxa i que evidentment no ens hem inventat nosaltres:

 • Hi han dos tipus de persones, aquelles que ja han patit una avaria en un disc dur i aquelles que la patiran.
 • La tolerància a errors i avaries en informàtica es redueix a duplicar o redundar. Dupliquem fonts d’alimentació, targetes de xarxa, discs o servidors sencers per tal d’eliminar o minimitzar els punts dèbils de la nostra infraestructura.

Basat en tot el que acabem de comentar i per tal d’estar el màxim de protegit possible, no hi ha res infal·lible, el millor que podem fer per a salvaguardar la nostra informació es definir una bona estratègia de copies de seguretat. I per tal d’assolir aquesta fita ens basarem en la regla 3-2-1 de copies de seguretat:

 • 3 versions de les copies de seguretat.
 • 2 copies en local però sobre suports diferents.
 • 1 copia externalitzada.

Detallem una mica cada punt:

 1. Realitza 3 còpies de seguretat de les teves dades:
  Crea 3 còpies de seguretat de les teves dades, cada dia, sempre que sigui possible. Tres còpies significa tenir l’arxiu original més 2 copies de seguretat. Amb només una còpia no és suficient ja que per raons de probabilitat: a més còpies, menys opcions de perdre els teus arxius.
 2. Guarda les còpies de seguretat en 2 suports diferents:
  Emmagatzema les còpies en 2 suports diferents (disc local, disc de xarxa, cinta, unitat USB, targeta SD, CD, DVD i / o un altre suport).
 3. Guarda-les en un lloc físic diferent:
  La tercera peça indispensable de la regla 3-2-1 és la separació física de les dades, el que tècnicament es coneix com a còpia de seguretat offsite. Guardar la tercera còpia de seguretat en 1 edifici diferent és una mesura molt important per evitar que, en cas de robatori, incendi o qualsevol altra catàstrofe, totes les dades es perdin. En aquest sentit, una alternativa molt pràctica és emmagatzemar la tercera còpia en el núvol.

Un cop en situació, la nostra recomanació va una mica més enllà i acostumem a definir un projecte de salvaguarda de dades basat en la pauta que acabem de comentar però a mida de l’organització. Donat això i gràcies a la combinació d’un robust programari de copia de seguretat amb uns suports físics que aportin un grau més de seguretat, s’assoleix un millor sistema de salvaguarda i recuperació de les dades. EN aquest sentit, una bona opció a tenir en compte és l’adquisició d’un suport extern com a destí de la copies locals en el segon dispositiu que tingui opcions de seguretat basades en hardware; per exemple, un disc USB extern amb teclat numèric per a garantir-ne la seguretat en l’accés i que encripti la informació ens dona un plus en seguretat que avui en dia cal tenir present quan s’extrau una copia de les dades de l’organització.

Si es desitja aprofundir en les opcions més adients al vostre tipus d’organització, no dubteu en contactar amb Escuda, ho podeu omplint aquest formulari o per trucant al 931 931 848.