Les necessitats de cada organització respecte a la seguretat de la informació són molt diverses, és necessari alinear les mesures i salvaguardes que s’apliquin en base als objectius del negoci i al compliment legal vigent, al mateix temps que es minimitza el risc i s’assegura la funcionalitat de les aplicacions i les dades associades.

Tenim les certificacions CISA, CISM ,CRISC i CGEIT, un fet que avala la nostra feina en matèria de seguretat.

En relació a la gestió de la Seguretat, a Escuda realitzem les següents tasques:

 • Anàlisi de riscs.
 • Plans de continuïtat de negoci o estrictament tecnològics.
 • Implantació de certificacions PCI (per a plataformes de pagament)
 • Auditories de seguretat basades en qualsevol estàndard.
 • Projectes per donar un alt nivell de seguretat a comunicacions, dispositius mòbils, emmagatzematge o intercanvi de dades.
 • Investigació de fets que atemptin contra la seguretat dels nostres clients.
 • Adequació al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
 • Implantació de sistemes de gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI-ISO 27001)
 • Implantació de controls o bones pràctiques basades en la segona part de la ISO 27001
 • Implantació de mesures de govern de les Tecnologies de la Informació.
 • Disseny de solucions de Seguretat perimetral, IDS, IPS, col·lecció de “logs”, concatenació d’esdeveniments, monitoratge i gestió d’alarmes de seguretat tecnològica o de negoci.