Ja fa gairebé 2 anys que el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD o en la seva versió anglesa GDPR) ha entrat en vigor per a totes les organitzacions dels estats membres de la Unió Europea, però, després d’un llançament a bombo i platerets, estem molt lluny de que totes les empreses s’hagin alineat amb aquest reglament. A Espanya, on s’aplica la LOPDGDD, l’adaptació del RGPD al marc espanyol, la taxa de compliment d’aquesta llei és igualment baixa.

Segons el desenvolupador web Santiago Alonso, 9 de cada 10 empreses no han alineat les seves pàgines sus web o blogs amb el RGPD. De fet, més de la meitat de las empreses, un 58%, no compleix amb el RGPD, tot i que això pugui comportar fortes multes.

No s’ha de pensar que només els organismes més grans són els sancionats, les PYMES tampoc se’n salven, no són poques les empreses a les quals se’ls han imposat multes de 3.000€ o més per no tenir, per exemple, les seves pàgines web alineades amb el RGPD. En aquest sentit, a finals del 2019, les multes per incompliment del reglament ascendien als 114 milions d’euros.

En tots els països de la Unió Europea s’han anat detectant i sancionant aquests incompliments, els principals són els següents:

  • Incompliment del RGPD als webs (textos legals, cookies, …)
  • No respectar dels terminis estipulats per donar resposta a sol·licituds d’accés i portabilitat de dades
  • Xifrat de dades

No oblidem tenir en compte que la llei de protecció de dades no s’aplica només a la nostra pàgina web o bloc, sinó a tot el nostre negoci.

És cert que aquesta tasca d’alineació requereix un esforç per part de les empreses, però aquestes no estan soles davant d’aquest repte, ja que poden recórrer als serveis d’organitzacions especialitzades, tant en els temes relacionats amb la seguretat TIC i el RGPD, com pel que fa a l’adequació de les pàgines web i/o els blocs a la normativa vigent, sense oblidar els interessants i encertats consells que podem trobar a Internet.

Una mostra d’aquests consells la podem trobar al vídeo de Santiago Alonso, destinat a les PYMES, on ens presenta els “7 punts clau a revisar en un web” , per Alonso els set punts claus són:

  • Textos legals
  • Enllaços visibles
  • Cookies clares
  • Banner de cookies
  • Formularis – RGPD
  • Formularis – Consentiment
  • Exercici de drets

Així doncs, investigant una mica, podem entendre que no resulta tan difícil assegurar-nos que les nostres pàgines web i / o blocs compleixen amb el RGPD, tot i que sí que és una tasca que necessita molta atenció, formació de les persones i preocupació per respectar la normativa vigent.

Per acabar, hem de recordar que com a ciutadans és tasca de totes i tots interessar-nos i preocupar-nos pel compliment d’aquestes normes, ja que fent-ho també estem protegint els nostres propis interessos: les nostres dades, així evitem que aquestes siguin utilitzades amb finalitats inadequades o contraries a la nostra voluntat. Finalment cal tenir en compte que aquesta normativa ha estat desenvolupada per protegir alguns dels nostres drets fonamentals: el dret a la intimitat i a decidir per nosaltres mateixos.

Si vols investigar més sobre aquest tema:

Pymes world: Com complir amb la Llei LOPD, RGPD y la LSSI en Páginas web y Blogs: Como tener una web legal

Muy Canal: Las multas por incumplimiento del RGPD superan los 114 millones

Cookiebot: ¿Qué es el RGPD?

#RGPD #GDPR #LOPDGDD #IncomplimentRGPD #MultesRGPD #protecciodedades #escuda